Randers Jernstøberi A/S

| Metervej 4 • DK-8940 Randers SV • Danmark

Tlf +45 86 42 18 88 | E-mail info@randersjern.dk

Afdeling Furnes er beliggende i Stange kommune.
Støberiet er bygget op omkring en automatisk Heinrich Wagner-Sinto formlinje. Formlinjen har stor kapacitet og kassestørrelsen er 1000x1000x300/200 . Smeltningen finder sted i to 6 tons elektriske smelteovne og udstøbningen sker fra en støbeautomat. Støberiet har et moderne laboratorium med spektograf. Modellerne laves på eget modelværksted. Hele produktionsanlægget bliver kontinuerligt opdateret og vedligeholdt.