Randers Jernstøberi A/S

| Industrivej 14 • DK-8920 Randers NV • Danmark

Tlf +45 86 42 18 88 | E-mail hlj@randersjern.dk

ADV dokumentation (Administration, drift og vedligeholdelse)


Generelt
Denne generelle dokumentation gælder sammen med produktbladet for produktet og vor generelle
monteringsvejledning.
Produktblad og monteringsvejledning kan findes på hjemmesiden
Produktbladet angiver brugsområdet, VVS nr., Art. nr., betegnelse, materiale, standard, klasse, vægt samt målskitse og billede / tegning af produktet.

Producent / Leverandør
Produkter mærket ”Furnes” er produceret på Furnes-Hamjern afdelingen Furnes eller afdeling Hamjern i Norge eller hos en af vore underleverandører.
Vor forretningsadresse er:
Randers Jernstøberi A/S
Industrivej 14
8920 Randers NV
Tlf. 86 42 18 88
Email: hlj@randersjern.dk
Hjemmeside: www.randersjern.dk
Randers Jernstøberi A/S er ejet af Furnes Jernstøperi  AS

Certificering
Støberierne Furnes og Hamjern er certificeret i henhold til NS EN ISO 4001 og NS EN ISO 9001.
Alle certifikater er tilgængelige her på hjemmesiden.
Miljødeklaration
• Metal
Forskellige kvaliteter af støbejern er baseret på recirkuleret skrotjern, råjern og andre tilsætningsstoffer.
Støbejernet produceres i.h.t. NS EN 1561 for gråjern EN GJL 200 og NS EN 1563 for sg-jern
EN GJL 500-7
• Dæmpningsringe og pakninger
Disse leveres i Polyurethan, gummi, HDPE og LLDPE afhængig af formål og anvendelsesområde.
• Maling
Skjold Aqua Primer, vandbaseret maling
• Emballage
Genbruglige standardpaller af træ og krympeplast lavet af PE
Lager: Der skal ikke tages speciel hensyn til lagring af produkterne. Produkterne kan oxydere på overfladen når de udsættes for fugt. Dette påvirker imidlertid ikke produktets brugsegenskaber

Vedligeholdelse
Levetiden for brøndgods er afhængig af trafikbelastningen. Når produkterne ikke udsættes for trafik-
belastning er levetiden >10 år. Brøndgods i vejområder bør inspiceres visuelt mindst 1 gang pr. år,
og her bør man gøre
• Visuel kontrol. Synlige fejl og mangler undersøges nærmere og nødvendige udskiftninger
foretages. Ved mønsterdybde under 1mm udskiftes karm og dæksel. • Karmen skal sidde fast i asfaltoverfladen og i niveau med denne. Afvigelse kræver omlægning af karmen.
• Klaprende dæksler udskiftes til dæksler med pakning. Slidt pakning udskiftes.

Recirkulering
Materialerne, som bruges afgiver ingen gasser eller indeholder miljøskadelige elementer.
Vore støbejernsprodukter kan genanvendes 100%. Dæmpningspakninger og pakninger kan afhængig af materialet genanvendes eller deponeres som
almindelig affald.
Malingen er vandbaseret og har ingen skadelig effekt på miljøet.