Randers Jernstøberi A/S

| Metervej 4 • DK-8940 Randers SV • Danmark

Tlf +45 86 42 18 88 | E-mail info@randersjern.dk

Historien om pakningen i brøndgods

Man begyndte at eksperimentere med pakninger i brøndgods i 80’erne. Dette ud fra et ønske om, at have tæthed mellem karm og dæksel – ofte af hensyn til lugtgener. I starten benyttede man sig derfor af gummipakninger, som blev ”skåret” ud af gummimåtter.

Senere omkring 1988 udviklede vi en gummipakning, som er ”krænget” på dækslet ligesom et cykeldæk. Denne pakning har en glimrende funktion, da den adskiller kontakten af jern mellem dæksel og karm fuldstændigt, og er relativ tæt. Pakningen har dog den væsentlige ulempe, at gummiet ”vokser” lidt med tiden. Pakningen bliver derved lidt løs omkring dækslet, og efter arbejde med brøndene (spuling, tilsyn m.v.) ser man ofte pakningen stikke ovenud, da den er blevet for stor.

Ved samme type dæksler der ligger, hvor der er tung trafik, ses det ofte, at pakningen er blevet klippet over, og dækslet derved er kommet til at ligge lavere end karmen.
Denne pakningstype anvendes stadig i dag, men anbefales ikke til tung trafik.

Pakninger af Polyuretan og senere HDPE (High Density Polyethylene) til brøndgods blev ”født” i 1990 på Randers Jernstøberi A/S. Pakningerne blev placeret i karmen for at forhindre støj, og i forhold til en gummipakning er den utrolig slidstærk.

Ud fra disse gode erfaringer som blev gjort i Danmark, blev det i 1992 besluttet, at overføre disse erfaringer til Norge ud fra betragtningen, at det er lettere at skifte et dæksel eller en pakning end at skifte det hele.

Pakningerne fik en meget positiv modtagelse, og i 1996 blev den moderne udgave – den integrerede pakning udviklet af vores moderselskab Furnes Jernstøberi AS.

Ser man på det meget lille antal reservedele (pakninger) som er leveret, i forhold til det store antal dæksler og karme som er lagt ud, kan vi konstaterer, at vores pakninger er overlegen alle andre systemer, til at hindre slitage og støj.

Dette bekræftes ligeledes, ved at øvrige producenter er kommet med lignende pakningsløsninger.

Den integrerede variant blev i 2003 videreudviklet med en patenteret slidse (LongLife-serien), som gør tilpasningen til karmen endnu bedre. Samtidig med at den optager eventuelle variationer i karmen, tætner den også mellemrummet mellem dæksel og karm, så bevægelsesmulighederne bliver endnu mindre. Filosofien er, at hindre vi bevægelserne, så hindrer vi også slitagen. Slidsepakningen er patenteret i flere lande.

Erfaringer fra vores kunder viste, at der under specielle omstændigheder kunne forekomme hydrolyse i vores materiale på de integrerede pakninger hen over mange år, hvilket udløste et skift til vores nuværende materiale i sept. 2009.

Vores integrerede pakninger bliver støbt i en varm proces (80 – 100°C), hvor dækslerne først bliver vasket/affedtet, primet og forvarmet, hvorefter selve påstøbningen bliver lavet. Efterfølgende står dækslerne i ovn i 6 timer for hærdning. Dette giver en pakning som er ”vulkaniseret” på dækslet, og som ikke kan trækkes af. Den får en vedhæftning, der er 20 gange højere end en koldstøbning.

Det sidste nye indenfor pakninger udviklet på Furnes Jernstøberi AS er en integreret pakning til vores Premium-serie. Dette er en slidsepakning, som er sprøjtestøbt i polyurethan. Pakningen bliver opvarmet til ca. 100 °C, og krænget på dækslet. Efterfølgende krymper pakningen, og sidder meget stramt som en integreret del af dækslet.

Vi er ikke i tvivl om, at denne pakning er fremtiden, da den er utrolig resistent og slidstærk.      

I tillæg til de erfaringer vi får hos vores kunder, følger vi løbende op med specifikke test af forskellige materialevalg hos f.eks. Teknologisk Institut. Dette har givet os værdifuldt kendskab og erfaring, som kan tilbageføres til vores kunder af brøndgods gennem aktiv udvikling.